Všeobecné obchodné podmienky

 • Hotel ebony je zameraný na ubytovanie mačiek a kocúrov.
 • Ubytované zvieratá musia byť riadne očkované, odparazitované a kastrované.
 • V krajnom prípade ubytujeme s mačičkou aj škrečka, morča, potkaníka či iného drobného kamaráta.
 • Majiteľ si ubytovanie musí rezervovať vopred, e-mailom, sms správou, telefonicky. Objednávka bude následne
  potvrdená e-mailom, sms správou alebo telefonicky.
 • V prípade že penzion voľné kapacity nemá, objednávka nebude potvrdená.
 • Mačky bez objednania vopred neumiestňujeme.
 • Ak sa majiteľ mačky rozhodne jej pobyt v hoteli ebony predĺžiť, je toto nutné okamžite prejednať s hotelom.
 • Platba za služby prebieha vopred na uvedený bankový účet.
 • Majiteľ pri ubytovaní mačky prinesie očkovací preukaz, ktorý ostáva po celú dobu ubytovania v penzione Ebony.
  Doporučujeme priniesť pre lepšiu adaptáciu NEOPRANÚ deku/ peliešok prípadne NEOPRANÉ hračky.
 • Doporučujeme mačku 2 týždne pred nástupom odparazitovať.
  Mačka ktorá nebola odparazitovaná v posledných 2 týždňoch, nemôže byť umiestnená do voľného výbehu.
 • Ak mačka pri príjme javí známky ochorenia, penzion Ebony si vyhradzuje právo takúto mačku neubytovať.
 • V prípade náhleho ochorenia (úmrtia) mačky bude majiteľ okamžite kontaktovaný kvôli ďalšiemu postupu.
  Mačka bude prepravená do veterinárnej ambulancie a ostáva hospitalizovaná na náklady majiteľa až do jej
  vyzdvihnutia majiteľom alebo osobou ním poverenou. Všetky náklady spojené s ošetrením a hospitalizáciu
  znáša majiteľ mačky. Hotel ebony za ochorenie (úmrtie) nenesie zodpovednosť.
 • V prípade zistenia parazitov u ubytovanej mačky bude majiteľ okamžite kontaktovaný kvôli ďalšiemu postupu.
  Všetky preukázané náklady na vyčistenie priestoru kde sa mačka nachádzala znáša majiteľ mačky.
 • Aj úplne zdravé mačky môžu byť prenášačmi rôznych chorôb na ktoré však nikdy nemusia samé ochorieť.
  Majiteľ mačky by si mal byť vedomý, že pri umiestnení mačky v spoločnom výbehu sa prenos alebo nakazenie
  nedá úplne vylúčiť a zodpovednosť nenesie hotel ebony.
 • Mačky sú kŕmené 2x denne granulami a mokrým krmivom (kapsičkami či mäsom z konzervy).
  Kŕmime krmivom renomovaných výrobcov Hill´s, Royal Canin, ND, Eukanuba, Applaws.
  Pre rôzne vekové kategórie používame špecializované krmivá: mačiatka/ dospelé mačky/ seniori.
 • Voda v miskách sa vymieňa taktiež 2x denne a to v čase kŕmenia.
 • Ako podstielka sa používa ekologické bentonitové alebo silikátové stelivo a ekologické sáčky na jeho odstránenie.
 • Aby sa mačičky u nás cítili príjemne, používame hračky plnené valeriánou a mačacou mätou. Zároveň používme
  v našich priestoroch difuzér s náplňou Felliway.
 • Hotel ebony nenesie zodpovednosť za prípadné zranenia ktoré si mačky spôsobia navzájom alebo pri úteku.
  Hotel ebony nenesie zodpovednosť za prípadné ochorenie či úmrtie mačky, umiestnenie v hoteli je na
  zodpovednosť majiteľa zvieraťa.